Religions in Japan

by Ewcyna
religie w japonii


To bardzo ciekawy temat. W Japonii dominują dwie religie – shinto i buddyzm japoński. Poniżej mądrzę się na podstawie lektur, rozmów i własnych obserwacji.
Shinto istnieje tylko w Japonii. To bardziej wierzenia i sposób życia niż typowa religia. Jest praktykowana przez ok. 80% Japończyków, choć ponad połowa z nich oficjalnie uznaje się za niewierzących. Wyznawana od zamierzchłych, przedbuddyjskich czasów jest silnie związana z siłami i wytworami natury – ziemią, słońcem, księżycem, drzewami, rzekami, skałami i zwierzętami etc. . Świątynie i świątynki shinto są nierozerwalnie związane z krajobrazem Japonii, dodaja jej kolorytu, You can find them at every turn. They're tiny or very large, old and brittle or color-orange jaskrawoczerwono. The distinctive torii gate opens the way to the temple, Housed usually elevated. In the temples of the gods honor reflects August, called KAMI. Visiting the temples should wash their hands and rinse your mouth with water, to cleanse the body and soul, then (own observations) light a candle, strike the bell, clap a few times, closing his eyes to pray.
What is interesting, many Japanese practice Shinto and Buddhism, in the nineteenth century, there were a total of religions. This is the first religion cares more about worldly matters, the latter is more "life after life"., hence sometimes you can find temples, where there are elements of both Shinto and Buddhism (for example,. Torii gate of a temple in the middle of the Buddha, such as, for example, in the temples on the route monk Kobo pielgrzymowym Daishiego on the island of Shikoku.
Most important for both religions holy places in Japan are very close to each other, Kii peninsula, ie. in the broad vicinity of Osaka. It is up to Koya-san esoteric Buddhism, founded by the monk Kobo-Daishiego in the ninth century and the most important Shinto shrines for religion in Ise, have any 200 km further, probably existed 4 century. I decided to visit both places and avoid crowded Kyoto.

You may also like

Leave a Reply